Проект за компостиране на зелени отпадъци в Добрич

Ploshtadka
01.05.2012 / 05:58

АСЕКОБ, в партньорство с Община Добрич и Лесотехническия Университет започна реализация на проект: Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в община Добрич.

С настоящия проект ще бъде разработена от експерти на Лесотехническия университет оптимална, за една средно голяма община, технологична схема за събиране и компостиране на биоотпадъци и по-точно зелени отпадъци от паркове и градини и от почистване на общестените места. Схемата ще бъде приложена в Община Добрич, избрана за пилотна община заради заявения ангажимент да съдейства максимално за осъществяване на проекта, добрия опит на общината по управление на отпадъците и наличието на подхдящи специалисти и инфраструктура. Общината ще осигури необходимите площи и оборудване за реализиране на пилотния проект. Със започването на работата по реализация на системата за събиране и компостиране на биоотпадъците от парковете и градините на Община Добрич, ще бъде извършена оценка на качеството на получения компост в акредитирана лаборатория за анализ на почвите и ще се направи оценка на възможностите за неговата реализация. По този начин ще бъде направен точна оценка не само за екологичния ефект от оползотворяването на зелени отпадъци, но и на икономическите ползи от него. Паралелно с това, ще започнат дейности за повишаване капацитета на българските общини за управление на биоотпадъците и възможностите за действия по изменение на климата на местно ниво. Ще бъде разработен обучителен материал за оползотворяването на биоотпадъците и намаляването на емисиите на парникови газове, вкл. европейска законодателна рамка, най-добри практики в Европа /Германия, Австрия/ за фамилно компостиране и централизирано компостиране, за въглеродния отпечатък и методите за неговото изчисляване. Ще бъдат организирани и проведени 8 дву-дневни обучения за 160 специалисти по околна среда от общинските администрации в Центъра за екологично обучение на АСЕКОБ в гр. Сливен. На заключителна дву-дневна конференция в гр. Добрич ще бъдат представени резултатите от проекта и ще се посети на място съоръжението за компостиране. Ще бъде издадена информационна брошура с резултатите и препоръките от проекта, предназначена за общините в България и дипляна за осведомяване на гражданите за принципите на фамилното компостиране и ползите от него.

Снимката е от мястото на което ще бъде площадката за компостиране. Намира се в Общинския разсаднк на Община Добрич. Полученият компос ще се
 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев