Продължават обученията на тема „Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на емисиите на парникови газове”

ГЕФ
03.09.2012 / 09:12

Асоциацията на еколозите от общините в България изпълнява проект на тема „Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в община Добрич”, финансиран по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, UNDP. Партньори на АСЕКОБ по изпълнението на проекта са Лесотехнически университет и Община Добрич.

В края на м.април тази година стартира реализирането на пилотна система за компостиране на зелени градински отпадъци в Община Добрич, на база на технологична схема, разработена от експерти на Лесотехническия университет. Компостирането на т.нар. чисти зелени отпадъци от паркове и градини от една страна създава хумус, който се връща в почвата и подобрява нейното плодородие, но също така непостъпването на тези отпадъци в общинските и регионални депа освобождава полезен обем и удължава периода на тяхната експлоатация. Паралелно с това се редуцират многократно емитираните парникови газове от депата и се постига устойчиво управление на ресурсите.

Като отчита ангажиментите на страната и местните власти за постигане на европейските и национални цели за намаляване на отпадъците, АСЕКОБ кани специалист от различните региони на страната за участие в двудневно обучение на тема: „Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на емисиите на парникови газове”, съгласно приложената към писмото програма за обучение.

Предстои обучението за общини от Югозападен район за планиране. То ще се проведе на 13 и 14 септември 2012г. Участниците ще бъдат настанени в Хотел Национал Палас, гр. Сливен. Разходите за настаняване са осигурени по проекта.

 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев