Завърши Европейската седмица за намаляване на отпадъците, очаквайте ЕСНО 2013

08.12.2012 / 15:06

След три успешни издания, Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) се проведе за четвърти път в периода 17 - 25 ноември 2012 г., с цел информиране на европейските граждани за обикнновени действия, които те могат да предприемат в ежедневието, за да се намали отпадъците си. Четвъртото издание на ЕСНО се проведе под патронажа на Янез Поточник, европейски комисар за околната среда.

 

Повече действия, повече страни, ангажирани хора!

 

Според последното преброяване, 10 793 ЕСНО действия са били организирани и осъществявани през 2012 година. За пореден път, рекордът на предходната година е счупен! (7035 действия през 2011 г.). През седмицата са създадени много произведения на изкуството, проведени са конкурси, конференции, работни срещи и много други дейности, които ще повиши информираността на потребителите, служители, студенти и други, относно необходимостта да се намалят тези 2,7 милиарда тона отпадъци, които се генерират годишно в Европа (източник: ЕАОС). Тези хиляди действия ще дадат съвети и примери за добри практики, за това как да конкретно да се предотврати образуването на отпадъци, ше насърчават дейности като компостиране, използване на вода от чешмата, повторно използване и поправка на стоки, отдаване под наем продукти, вместо да се купуват и др.

.

На национално ниво, Европейската седмица за намаляване на отпадъците се проведе в Андора, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Португалия, Швеция, Холандия и Бенин.

На регионално и местно ниво, ЕСНО се организира в Белгия (Регион Брюксел-столица и региона Валония), както и региона на Щирия в Австрия, Велика Порто (Португалия), Крит (Гърция), Сараево Кантон в Босна и Херцеговина в много части на Испания (Астурия, Страната на баските, Каталония, Навара, Валенсия) и Обединеното кралство (Лондон, Шотландия, Северна Ирландия, районите на Мърсисайд и Оксфордшир, и градовете на Белфаст и Уорингтън), заедно с Бразилска на Минас Жерайс и Рейкявик, Исландия.

Получени са проекти от Фландрия и няколко региона в Испания и Обединеното кралство, както и от други страни, включително Люксембург, Норвегия, Румъния и Швейцария.

Заедно предприемат действия, намаляване на отпадъците!

Със координацията на 35 Национални организатори, в седмицата се включиха много разработчици на проекти, включително администрации, асоциации и неправителствени организации,представители на бизнеса и индустрията, учебни заведения и др., с различни целеви аудитории(граждани, служители, ученици и др.).

Във Българя бяха валидирани 67 проекта от територията на 31 общини

Подадени проекти от общини - 17 бр. от 13 общини, Добрич -4 , Бургас -2 , по 1 от Алфатар, Велики Преслав, Главиница, Две могили, Костенец, Лозница, Лом, Оряхово, Сатовча, Чипровци, км.Селановци, Оряхово

Подадени проекти от детски градини - 15 проекта на ДГ от 11 общини - Бургас - 3, Девня 2, Добрич -2, по 1 Алфатар, Варна, Враца, Две могили, Лом, Мездра, Свищов и Смолян

Подадени проекти от учебни заведения - 26 проекта от училища и ученически клубове - 3 от Бургас, 3 от Варна, 3 от Враца, 2 от Лом, 2 от Козлодуй, 2 от София по 1 от Алфатар, Белене, Благоевград, Борован, Велико Търново, Добрич, Оряхово, Разград, Стамболийски, Сунгурларе, Троян

Подадени проекти от НПО - 7 проекта от НПО - от София - 3, Смолян - 2, по 1 от Ботевград и Сливен

Подадени проекти от бизнеса - 1

Тези проекти ще бъдат разгледани и оценени от 9 членно жури, в което ще има представители на 2 младежки организации (Младежки парламент), 1 писател, НСОРБ, ФРМС,на община и на АСЕКОБ. Те ще класират проекти от 5те категории и победителите ще получат малка награда и плакет, а също така тези проекти ще бъдат изпратени в централата на ЕСНО в Париж за участие в Европейската класиция за най-добър проект за 2012 година. Наградите за българските проекти ще бъдат връчени на 13 Декември 2012 г. в Министерството на околната среда и водите, лично от Министър Нона Караджова.

 

Друго ключовите събития на ЕСНО беше провеждането на Национална конференция за намаляване на отпадъците с участието на всички заинтересовани страни – 22.11.2012 год.

Провеждането на тази конференция има за цел да даде възможност на всички участници в процеса на генериране и третиране на отпадъците да споделят своя опит и да направят предложения за подобряване на дейностите за управление на отпадъците, така че да се постигнат националните цели за намаляване на различните видове отпадъците постъпващи за депониране. В конференцията взеха участие 200 представители на различни организации - МОСВ, ИАОС, РИОСВ, общините, организации по оползотворяване на различни видове отпадъци, НПО, оператори на услуги по управление на отпадъците, представители на бизнеса.Откриването на форума бе направено от Министъра на околната среда и водите. На конференцията бяха представени:

• ЕСНО и регистрираните и реализирани дейности в страната;

• европейските и национални изисквания за намаляване на отпадъдците;

• постигнатото до момента в тази сфера в национален мащаб, вкл. количества оползотворени отпадъци през последните години;

• разходите в националната система за управление на отпадъците;

• добри примери от региони в страната за намаляване на депонираните отпадъци чрез въвеждане на различни системи за тяхната преработка –

• Заводът за МБТ на отпадъците в с. Езерово, обл. Варна,

• инсталацията за сортиране на отпадъци във Филиповци.

• Площадка за компостиране на зелени отпадъци от паркове и градини Добрич

Организирани бяха 3 кръгли маси на които ще се дискутират проблеми в следните области:

• Намаляване на битовите отпадъци – механизми за въздействие чрез такса битови отпадъци, определена на база количество

• Намаляване на отпадъците от опаковки и/или подобряване на системите за събирането им.

• Разделно събиране и третиране на биоотпадъци

Срещата бе закрита след обобщаване на постигнатите резултати и набелязване на стъпки, които да бъдат предприети в краткосрочен и дългосрочен план за намаляване на отпадъците.

 

Приключи и оценката на проектите от 9 членно жури. За победители в отделните категории са избрани:

I. Категория ОБЩИНИ

Община Бургас – Проект „Въвеждане на вътрешна електронна

комуникация между отделните структурни звена в общинска

администрация Бургас – Be Green Keep It On The Screen“ за намаляване

на количеството хартия при комуникацията между отделните служби в

общинската администрация.

 

II. Категория „НПО“

Сдружение „Екосвят Родопи“ – Проект „Екоседмици Смолян 2012“ – оползотворяване на отпадъци за изработване на полезни предмети и благотворителна изложба -базар с изработените предмети за подпомагане на социално слаби деца

 

III. Категория “Училища”

ОУ "Васил Левски", Разград – Проект „Изяж плод, спести боклук, спаси природата!“ – кампания в социални мрежи, компостиране на биорзградими отпадъци, демонстрация Екоклуб „Шрек“, презентация и беседа за предимствата от въвеждането на електромобила , изложба базар на школите по предприемачество и модно ревю на дрехи и аксесоари "вторият живот на отпадъците"

 

IV. Категория „Детски градини“

Проектът на ЦДГ "Слънчице" , Добрич – "Обичам природата и зная как да се грижа за нея" – празнично матине, обучение и възпитание на децата и съвместна работа с родителското "Сдружение за развитие на деца-Слънциче", организиране на изложба и есенен базар за размяна на играчки и дрехи

 

IV. Категория „Държавна администрация“

Областна администрация на Софийска област - "Намаляване на отпадъците, генерирани при административната дейност". Въвеждане на електронна система за вътрешна комуникация , намаляване използването на хартия чрез въвеждане на двустранно копиране и печат, даряване на старо електронно оборудване

 

Награждаването на участниците ще бъде на 13 декември в Министерството на околната среда и водите. Призовете ще връчи лично министър Н. Караджова.

 

АСЕКОБ ще продължи да работи за осъществяване на ЕСНО и през 2013 г. Подготовката ще започне от сега и се надяваме все повече проекти и повече участници да се включат и да работят за реално намаляване на количествата и превенция на образуването на отпадъци в България.

 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев